Haasteet - Yleistä

Kohdekaupungit

kotisivu

Kohdekaupunkien kaupunkijärjestelmiin kohdistuvien haasteiden tarkastelu perustuu kohdekaupungeille sovitettuun Kolmen kaupunkijärjestelmän malliin, joka on tämän projektin työkalu ja päätuote. Mallin muokkaus ja dokumentointi on kesken, mutta työ jatkuu vuoden 2014 aikana.