Historia - Yleistä

Kohdekaupungit

kotisivu

Luonnos 13.9.2013

Kohdekaupunkien nykytilaa on kuvattu ja analysoitu kolmen kaupunkijärjestelmän mallia soveltavilla kartoilla. Kartoissa kohdekaupunkien (Oulun, Kuopion, Jyväskylän ja Lahden) tarkastelu on ajoitettu vuoden 2010 tilanteeseen. Samoja määritelmiä ja luokituksia soveltaen on tehty myös aikasarjat, joiden leikkausvuosina ovat vuodet 1960, 1975, 1990 ja 2005. Kaupunkijärjestelmien luokitus ja alaluokkien kuvaukset on selostettu lyhyesti karttojen merkintöjen selityksessä.

Kohdekaupungit soveltuvat hyvin tähän tutkimukseen. Ne kasvoivat nykyiseen kokoonsa nopeasti, kolmessa vuosikymmenessä, ja kasvuun liittyi nopea autoistuminen, jolloin syntyi sekä joukkoliikenne- että autokaupunkia. Nämä uudet järjestelmät erotuvat selkeinä rakenteina ja vyöhykkeinä, joten niiden synty pystytään tunnistamaan ja muutoksia voidaan analysoida. Myös perinteisen jalankulkukaupungin rakenteessa tapahtuneet suuret ja nopeat muutokset ovat tunnistettavissa ja analysoitavissa. Tutkimuskohteena olevien kaupunkien ympärillä ei ole muita kaupunkeja, jotka vaikuttaisivat tutkittavaan kaupunkirakenteeseen, joten myös tässä mielessä kohdekaupungit ovat hyviä tutkimuskohteita, kun pohditaan uusien kaupunkirakenteen järjestelmien syntyä ja haetaan uutta kokonaisvaltaista kaupunkiteoriaa.

Kaupunkijärjestelmien alueiden tunnistaminen antaa pohjan kaupunkikohtaisiin kuvauksiin. Kun alueisiin liitetään väestö- ja työpaikkatietoja sekä tunnistetaan ja kuvataan eri kaupunkijärjestelmien elementtejä, päästään kaupunkijärjestelmien ominaisuuksien tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Samalla mahdollistuu kaupunkien keskinäinen vertailu kaupunkijärjestelmien ja niiden ominaisuuksien osalta. Tämä mahdollistaa kaupunkien keskinäiseen vertailun sekä vertailun suhteessa muihin UF- projektissa kuvattuihin kaupunkeihin.

Kaupunkijärjestelmien syntyä ja yksittäisten järjestelmien merkityksen kehittymistä kuvaa osaltaan esimerkiksi aikasarja johon on kirjattu kaupunkien väkiluvun kehitys kaupunkijärjestelmittäin.

Kaupunkijärjestelmien elementtien syntyä ja historiaa kuvaavat osaltaan Sakari Somerpalon kokoamat, Pilotti 2 -projektiin liittyvät karttasarjat, joihin on dokumentoitu kohdekaupunkien pääväylien synty ja kehitys UF -karttoja vastaavina aikasarjoina. Karttasarjat sekä niitä täydentävät suunnittelu- ja rakentamishistorioiden kuvaukset tulevat kohdekaupunkien sivuille. Tässä vaiheessa voit katsoa niitä näistä linkeistä: Jyväskylän karttasarja ja teksti, Kuopion karttasarja ja teksti, Lahden karttasarja ja teksti sekä Oulun karttasarja ja teksti.