Historia - Yleistä

Ulkomaiset kaupungit

kotisivu

Tämän sivun aineistoja on koottu ja käytetty hyväksi kokonaisuuden hahmottamisessa. Aineistoja ei ehditty työstää julkaistavaan muotoon, kun projekti painottui ohjelmoitua enemmän uuden teorian lähtökohtiin. Työ jatkuu vuoden 2014 aikana.